Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

O projekte

     Projektom sme rozvíjali zručnosti a kompetencie dopravnej výchovy. Pripravili sme žiakov na situácie, s ktorými sa môžu stretnúť ako účastníci cestnej premávky.

     Realizovali sme vyučovanie, ktoré zahŕňalo najmä rozvoj praktických zručností pomocou modelových situácií a  prenosného dopravného ihriska. Zdravotnú prípravu pre deti i rodičov viedol inštruktor prvej pomoci. V závere po teste a jazde zručnosti absolventi získali "vodičák".

 

Ciele projektu: 

1. Osvojenie si zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec, cyklista, cestujúci.

2. Nadobudnutie zručnosti súvisiacich s poskytnutím prvej pomoci zranenej osobe pri dopravnej nehode.

 

 Hlavné aktivity:

 ➕ zdravotná príprava - praktické ukážky prvej pomoci vedené odborným inštruktorom

🚘 vyučovanie dopravnej výchovy 

🚘 test, jazda zručnosti a slávnostné odovzdávanie "vodičáku" absolventom projektu

 

Tento projekt prebiehal vďaka programu